Quy định mới về giấy phép lao động cho Lao động nước ngoài

Nội dung bài viết

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam (sau đây được gọi tắt là “Nghị định 152”). Nghị định 152 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021 và có một số điểm đáng chú ý nổi bật như sau:

1. Kể từ ngày 15/02/2021, giấy phép lao động chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 02 năm.

2. Người lao động nước ngoài có ít nhất 5 năm kinh nghiệm và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam sẽ được xem là "chuyên gia".

3. Người nước ngoài có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm công việc phù hợp với vị trí công việc mà người lao động nước ngoài dự kiến làm việc tại Việt Nam sẽ được xem là lao động kỹ thuật.

4. Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia và lao động kỹ thuật của một doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải, di chuyển tạm thời trong nội bộ doanh nghiệp sang hiện diện thương mại trên lãnh thổ Việt Nam ít nhất là 12 tháng liên tục.

5. Người lao động nước ngoài là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc thành viên góp vốn của Công ty TNHH có số vốn góp từ 3 tỷ đồng trở lên không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

6. Người lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm sẽ không phải xin giấy phép lao động.

7. Từ tháng 2 năm 2021, người sử dụng lao động sẽ báo cáo tình tình sử dụng người lao động nước ngoài của 6 tháng đầu năm và hàng năm trước ngày 05 tháng 7 và ngày 05 tháng 01 của năm sau.

Chúng tôi xin gửi kèm theo đây Nghị định 152/2020/NĐ-CP để Quý Khách hàng tiện tham khảo.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan