Quy định mới về thời điểm xét nâng bậc lương đối với sĩ quan

Nội dung bài viết

Ngày 23/8/2017, Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 208/2017/TT-BQP hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp (QNCN).

Theo đó, thời điểm xét nâng bậc lương lần sau của QNCN đối với sĩ quan có nhiều điểm thay đổi so với quy định hiện hành tại Thông tư số 152/2007/TT-BQP, cụ thể:
- Thời điểm xét nâng bậc lương lần sau của QNCN được tính từ tháng, năm ký Quyết định thăng cấp bậc quân hàm sĩ quan hoặc nâng lương sĩ quan.

Quy định hiện hành tại Thông tư số 152/2007/TT-BQP thì thời điểm trên xác định dựa vào chênh lệch giữa hệ số lương QNCN so với hệ số lương sĩ quan.

- Đối với sĩ quan cấp tá và cấp Đại úy có thời gian từ đủ 3 năm trở lên ở một bậc quân hàm hoặc lần nâng lương thứ nhất hoặc lần thứ hai, đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thì được xét nâng lương QNCN.

Thời điểm xét nâng bậc lương QNCN lần sau được tính từ khi kết thúc thời gian 3 năm ở một bậc quân hàm hoặc lần nâng lương thứ nhất hoặc lần nâng lương thứ hai.

Thông tư số 208/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 10/10/2017.

Tải văn bản tại đây: Thông tư số 208.2017.TT-BQP-sblaw

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan