Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Tư vấn về mức phạt vi phạm hợp đồng

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Mình có đặt hàng qua số điện thoại của công ty X bán hàng qua tivi, để mua một máy tập thể dục với giá 10 triệu đồng. Do mình đổi ý và xin hồi lại không mua hàng nữa nên có gọi lại công ty ngay sau đó và công ty có bảo nếu trong vòng 07 ngày công ty gửi hàng qua mà mình không nhận hàng thì công ty buộc mình vi phạm hợp đồng và bắt mình phải bồi thường gấp đôi trị giá mặt hàng đã đặt hàng qua điện thoại. Cho mình hỏi:

Mình có vi phạm không? Khi mình chỉ nói qua điện thoại?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn chia sẻ trong trường hợp của bạn thì bạn đã vi phạm hợp đồng đối với công ty X. Khoản 1 Điều 24 Luật Thương mại năm 2005 quy định hình thức hợp đồng mua bán hàng hóa như sau:

“1. Hợp đồng mua bán hàng hoá được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể”.

Theo Khoản 1 Điều 351 Bộ luật Dân sự năm 2015:

“1. Bên có nghĩa vụ mà vi phạm nghĩa vụ thì phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bên có quyền.

Vi phạm nghĩa vụ là việc bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn, thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ hoặc thực hiện không đúng nội dung của nghĩa vụ”.

Như vậy bạn và công ty X đã thực hiện hợp đồng bẳng lời nói đó là giao dịch qua điện thoại. Do đó, bạn phải chịu trách nhiệm nghĩa vụ dân sự do lỗi vi phạm hợp đồng tại Điều 364 BLDS 2015:

“Lỗi trong trách nhiệm dân sự bao gồm lỗi cố ý, lỗi vô ý.

Lỗi cố ý là trường hợp một người nhận thức rõ hành vi của mình sẽ gây thiệt hại cho người khác mà vẫn thực hiện và mong muốn hoặc tuy không mong muốn nhưng để mặc cho thiệt hại xảy ra.

Lỗi vô ý là trường hợp một người không thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, mặc dù phải biết hoặc có thể biết trước thiệt hại sẽ xảy ra hoặc thấy trước hành vi của mình có khả năng gây thiệt hại, nhưng cho rằng thiệt hại sẽ không xảy ra hoặc có thể ngăn chặn được”.

Mức phạt được quy định tại Điều 301 Luật thương mại năm 2005 như sau:

“Mức phạt đối với vi phạm nghĩa vụ hợp đồng hoặc tổng mức phạt đối với nhiều vi phạm do các bên thỏa thuận trong hợp đồng, nhưng không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, trừ trường hợp quy định tại Điều 266 của luật này”.

Căn cứ theo quy định trên, công ty X chỉ được phạt 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm.

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan