Từ 12/02/2018, chỉ còn 8 cơ quan, đơn vị được cấp biển số xe 80

Nội dung bài viết

Đây là nội dung mới được đề cập đến trong Thông tư 64/2017/TT-BCA (ban hành ngày 28/12/2017) sửa đổi Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe.

Cụ thể, Thông tư 64 thay thế phụ lục Danh sách các cơ quan, đơn vị, đăng ký xe ô tô tại Cục CSGT đường bộ - đường sắt (quy định mới là Cục CSGT) bằng phụ lục mới.

Theo phụ lục này, chỉ còn 8 trường hợp cơ quan, đơn vị sau đây mới được cấp biển số xe 80 tại Cục CSGT:

1. Văn phòng và các ban trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng;

2. Văn phòng Chủ tịch nước;

3. Văn phòng Quốc hội;

4. Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

5. Văn phòng cơ quan Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (Văn phòng cơ quan TW của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công đoàn Việt Nam, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam);

6. Văn phòng VKSNDTC;

7. Văn phòng TANDTC;

8. Văn phòng Kiểm toán nhà nước.

Các cơ quan, tổ chức hiện đang được cấp biển số 80 mà không thuộc 8 đối tượng trên sẽ chuyển qua đăng ký tại Phòng CSGT Công an tỉnh, thành phố trực thuộc TW, tức sẽ cấp biển số theo tỉnh có trụ sở.

Bên cạnh đó, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều sau:

- Xe đăng ký biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen, nay có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho thì trước khi bàn giao xe cho tổ chức, cá nhân mua hoặc được điều chuyển, tặng, cho, chủ xe phải thu hồi, nộp lại đăng ký, biển số cho cơ quan đăng ký xe.

- Trường hợp có sự thay đổi, bổ sung biểu mẫu, chứng từ, giấy tờ theo quy định của pháp luật liên quan đến đăng ký xe thì Cục Cảnh sát giao thông có trách nhiệm thông báo để cơ quan đăng ký xe quy định tại Điều 3 Thông tư này thực hiện.

- Xe đã đăng ký, cấp biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng; xe biển số ký hiệu 80 nền màu trắng, chữ và số màu đen khi có quyết định điều chuyển, bán, tặng, cho xe.

Ngoài ra, Thông tư còn ban hành kèm theo một số phụ lục khác, quy định kích thước của chữ và số trên biển số ô tô, mô tô, máy kéo, xe máy điện, sowmi rơmóoc của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Thông tư số 64/2017/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan