Luật về giá

Nội dung bài viết

Luật về giá được quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Công ty luật S&B xin mời bạn download tại đây

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan