Luật về giá được quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

Công ty luật S&B xin mời bạn download tại đây

 

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn