Luật Kế toán 2003

Nội dung bài viết

Luật Kế toán 2003 quy định về nguyên tắc, đối tượng, và các khái niệm cơ bản khác của kế toán, nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và người làm nghề kế toán, hoạt động nghề nghiệp kế toán, quản lý nhà nước về kế toán.

Luật Kế toán 2003 bao gồm 7 chương và 64 Điều, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2004.

Để download Luật Kế toán 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan