Ghi sai thông tin trên sổ Bảo hiểm xã hội, phải điều chỉnh thế nào?

Nội dung bài viết

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp có ý kiến về vướng mắc khi thực hiện việc điều chỉnh chức danh nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, ... ghi sai trong sổ BHXH. Bộ LĐTBXH ban hành Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH hướng dẫn điều chỉnh như sau:

– Người lao động thực tế làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (NN, ĐH, NH) và được hưởng đầy đủ các chế độ nhưng ghi chưa đúng chức danh nghề trong sổ BHXH thì cơ quan BHXH điều chỉnh theo quy định tại Điều 98 Luật BHXH.

– Khi thực hiện điều chỉnh phải đảm bảo đúng tên nghề NN, ĐH, NH theo Danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

– Người lao động làm nghề NN, ĐH, NH nhưng hồ sơ chưa đầy đủ hoặc phức tạp mà cơ quan BHXH không có đủ căn cứ để thực hiện điều chỉnh được thì thông báo người sử dụng lao động lập hồ sơ đề nghị, gửi Bộ, ngành chủ quản có ý kiến với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nếu tiếp tục có kiến nghị điều chỉnh.

– Đối với các trường hợp đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đồng ý điều chỉnh chức danh nghề, công việc ghi chưa đúng trong sổ BHXH thì cơ quan BHXH căn cứ vào văn bản của Bộ LĐTBXH để thực hiện điều chỉnh.

Công văn số 4824/LĐTBXH-BHXH ban hành ngày 17/11/2017.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan