Thông tư 39/2016/TT-NHNN Hoạt động cho vay của TCTD CNNH nước ngoài

Nội dung bài viết

Hoạt động cho vay đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, hoạt động cho vay cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không được quản lý chặt chẽ, hiệu quả. Do đó, việc ban hành các quy định về hoạt động cho vay là vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn, lành mạnh cho hệ thống tài chính và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Thông tư 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng là một văn bản pháp luật quan trọng, quy định chi tiết về các nguyên tắc, điều kiện, hồ sơ vay, lãi suất cho vay, phí liên quan và việc trả nợ gốc và lãi đối với hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Thông tư 39/2016/TT-NHNN hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD) chi nhánh ngân hàng(CNNH) nước ngoài có nội dung như sau:

Thông tin về thông tư 39/2016/TT-NHNN

 • Số hiệu: 39/2016/TT-NHNN
 • Loại văn bản: Thông tư
 • Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước
 • Người ký:      Nguyễn Thị Hồng
 • Ngày ban hành: 30/12/2016
Thông tư 39-2016-TT-NHNN hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Thông tư 39-2016-TT-NHNN hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Nội dung chính Thông tư 39/2016/TT-NHNN

Tóm tắt Thông tư 39/2016/TT-NHNN về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng

Đối tượng vay vốn:

 • Pháp nhân: Phải có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự.
 • Cá nhân: Từ đủ 15 tuổi trở lên, không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.
 • Có nhu cầu vay vốn: Có phương án sử dụng vốn và khả năng tài chính để trả nợ.

Nhu cầu vay vốn không được phép:

 • Kinh doanh ngành, nghề pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.
 • Thanh toán các chi phí, thực hiện các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm.
 • Mua vàng miếng.
 • Trả nợ khoản vay tại chính tổ chức tín dụng cho vay, tổ chức tín dụng khác, nợ vay nước ngoài (trừ trường hợp theo quy định).
 • Mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh.

Loại hình cho vay:

 • Vay ngắn hạn (tối đa 1 năm).
 • Vay trung hạn (trên 1 năm đến 5 năm).
 • Vay dài hạn (trên 5 năm).

Lãi suất cho vay:

Do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận dựa trên cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng.

Một số trường hợp vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ cao: Mức thỏa thuận không vượt quá mức tối đa Ngân hàng Nhà nước quy định.

Phí liên quan:

 • Do khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận theo Thông tư 39.
 • Bao gồm: Phí trả nợ trước hạn, phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng, phí thu xếp cho vay hợp vốn, phí cam kết rút vốn và các loại phí khác.

Trả nợ gốc và lãi:

 • Do khách hàng và tổ chức tín dụng thỏa thuận.
 • Có thể trả nợ gốc và lãi theo kỳ hạn riêng hoặc trong cùng một kỳ hạn.
 • Với khoản nợ vay quá hạn, tổ chức tín dụng sẽ thu nợ gốc trước rồi thu lãi sau.

Quy định khác:

 • Thông tư quy định cụ thể về phương thức, thời hạn vay và lưu giữ hồ sơ vay đối với vay phục vụ kinh doanh và nhu cầu đời sống.
 • Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/03/2017.

Thông tư 39/2016/TT-NHNN hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 39-2016-TT-NHNN

Tham khảo thêm >> Thông tư 39/2016/TT-NHNN Hoạt động cho vay của TCTD CNNH nước ngoài

Thông tư 39/2016/TT-NHNN đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về hoạt động cho vay, tạo môi trường hoạt động an toàn, lành mạnh cho hệ thống tài chính và bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan. Việc thực thi hiệu quả Thông tư này sẽ góp phần thúc đẩy phát triển bền vững cho nền kinh tế và nâng cao đời sống của người dân.

Tham khảo thêm >> Tư vấn tài chính ngân hàng

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan