Luật Thuế giá trị gia tăng 2008

Nội dung bài viết

vat-long

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định về đối tượng chịu thuế, đối tượng không chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ và phương pháp tính thuế, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng.

Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 có 4 chương với 16 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Để download Luật thuế giá trị gia tăng 2008, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan