Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tư Pháp

Nội dung bài viết

Ngày 04/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tư Pháp. Theo đó, Nghị quyết sẽ đơn giản hóa thủ tục trong các lĩnh vực sau:

 1. Lý lịch tư pháp
 2. Nuôi con nuôi
 3. Thi hành án dân sự
 4. Đăng ký giao dịch bảo đảm
 5. Bồi thường nhà nước
 6. Chứng thực
 7. Quốc tịch
 8. Hộ tịch
 9. Trợ giúp pháp lý
 10. Công chứng
 11. Luật sư
 12. Trọng tài thương mại
 13. Đấu giá tài sản
 14. Quản tài viên

Đặc biệt, trong lĩnh vực hộ tịch:

- Bài bỏ thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân;

- Thủ tục Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài bỏ quy định về xuất trình Giấy chứng nhận kết hôn của cha, mẹ trẻ em (trường hợp cha, mẹ trẻ có đăng ký kết hôn).

Nghị quyết số 58/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan