Một số quy định về tuyển sinh trung cấp, cao đẳng theo thông tư mới

Nội dung bài viết

Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH đã quy định những vấn đề liên quan đến tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng. Thông tư được ban hành vào ngày 02 tháng 03 năm 2017.

Thông tư này quy định quy chế tuyển sinh gồm: Thời gian, đối tượng và hình thức tuyển sinh; nội dung quy chế tuyển sinh; thủ tục và hồ sơ đăng ký dự tuyển vào trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS; tổ chức, thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban thư ký HĐTS; tuyển sinh bằng hình thức xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển; tổ chức phúc tra; xác định điểm trúng tuyển; triệu tập thí sinh trúng tuyển; kiểm tra kết quả xét tuyển hoặc thi tuyển và hồ sơ của thí sinh trúng tuyển; sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong công tác tuyển sinh; xử lý thông tin phản ánh vi phạm Quy chế tuyển sinh; khen thưởng, xử lý cán bộ làm công tác tuyển sinh vi phạm; quyền và trách nhiệm của Hiệu trưởng; trách nhiệm của thí sinh trong kỳ tuyển sinh; xử lý thí sinh dự tuyển vi phạm quy chế; chế độ báo cáo; chế độ lưu trữ.

Về thời gian tuyển sinh, thời gian được thực hiện một hoặc nhiều lần trong năm.

Về đối tượng tuyển sinh, đối với mỗi một cấp bậc tuyển sinh thì lại có những yêu cầu về đối tượng tuyển sinh khác nhau. Đối với trình độ trung cấp: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở (viết tắt là THCS) và tương đương trở lên. Đối với trình độ cao đẳng: Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông (viết tắt là THPT) và tương đương trở lên.

Riêng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội; quân nhân, công an nhân dân tại ngũ; người nước ngoài, sẽ được đăng ký dự tuyển học trình độ trung cấp, cao đẳng nếu đảm bảo các yêu cầu trên cùng với các yêu cầu: thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt việc cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (dùng ngân sách nhà nước) hoặc được phê duyệt đối với công nhân, công an nhân dân tại ngũ dự tuyển vào những trường hợp do Bộ quốc phòng hoặc bộ công an quy định. Ngoài ra, đối với thí sinh là người nước ngoài, có nguyện vọng học trung cấp, cao đẳng tại Việt Nam thì hiệu trưởng căn cứ kết quả ở THCS, THPT hoặc tương đương trở lên của thí sinh để xem xét, quyết định.

Về hình thức tuyển sinh, bao gồm 3 hình thức: xét tuyển, thi tuyển và kết hợp giữa xét tuyển và thi tuyển. Đặc biết đối với hình thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển phải đảm bảo các yêu cầu về nội dung đề thi chẳng hạn như nội dung đề thi phù hợp với trình độ chung của thí sinh và đạt được yêu cầu phân loại trình độ học lực của thí sinh và phù hợp với thời gian làm bài quy định cho mỗi môn thi. Bên cạnh đó cũng phải đảm bảo việc tổ chức coi thi, chấm thi, chấm phúc khảo.

Về tổ chức phúc tra, hội đồng tuyển sinh trường nhận đơn đăng ký phúc tra về kết quả tuyển sinh của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố kết quả xét tuyển và trúng tuyển. Hội đồng tuyển sinh phải trả lời thí sinh chậm nhất 10 ngày kể từ ngày nhận đơn.

Về triệu tập thí sinh trúng tuyển, hiệu trưởng, Chủ tịch HĐTS trực tiếp xét duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển do Ban Thư ký trình và ký giấy triệu tập thí sinh trúng tuyển tới nhập học. Trước khi vào học chính thức, học sinh, sinh viên phải qua kỳ kiểm tra sức khỏe toàn diện do trường tổ chức.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2017.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan