Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Nội dung bài viết

Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 có 6 phần với 222 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Để download Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan