Luật Sở hữu trí tuệ 2005

Nội dung bài viết

Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 có 6 phần với 222 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

Để download Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan

    Luật về giá

    Luật về giá được quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013. Công ty luật S&B xin

    Xem chi tiết