Luật Đầu tư 2005

Nội dung bài viết

investment-law,Luật đầu tư

Luật Đầu tư 2005 quy định về hoạt động đầu tư nhằm mục đích kinh doanh; quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư; khuyến khích và ưu đãi đầu tư; quản lý nhà nước về đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Luật đầu tư 2005 gồm 10 chương với 89 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.

Để download Luật Đầu tư 2005, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan