Khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển

Nội dung bài viết

Ngày 01/07/2024, Bộ Trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định 811/QĐ-BGTVT 2024 ban hành khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam. 

Quyết định quy định các mức giá, khung giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng với dịch vụ bốc dỡ container nội địa, nhập khẩu, xuất khẩu, tạm nhập, tái xuất, quá cảnh, trung chuyển.

Quyết định này áp dụng đối với với:

  • Hàng hóa container được vận chuyển giữa hai cầu, bến cảng trong nội địa Việt Nam;
  • Hàng hóa container được bốc tại cầu, bến cảng biển cuối cùng của Việt Nam đi cảng nước ngoài;
  • Hàng hóa container đến từ cảng nước ngoài được dỡ tại cầu, bến cảng biển đầu tiên của Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024.

Xem toàn bộ nội dung tại: Quyết định 811/QĐ-BGTVT 2024 ban hành khung giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng biển Việt Nam.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan