Luật xây dựng 2020 số 62/2020/QH14 và một số điểm thay đổi

Nội dung bài viết

Ngành Xây dựng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, ngày 20/11/2020, Quốc hội đã thông qua Luật Xây dựng số 62/2020/QH14, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được áp dụng từ ngày 01/01/2015. Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển ngành Xây dựng an toàn, hiệu quả, bền vững.

Bài viết này sẽ tập trung phân tích Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020, bao gồm những điểm mới được bổ sung, sửa đổi, những nội dung chính của luật và những tác động của luật đối với hoạt động xây dựng trong cả nước.

Luật xây dựng sửa đổi năm 2020

 • Số hiệu: 62/2020/QH14
 • Loại văn bản: Luật
 • Nơi ban hành: Quốc hội
 • Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân
 • Ngày ban hành: 17/06/2020
Luật xây dựng 2020 số 62-2020-QH14 và một số điểm thay đổi
Luật xây dựng 2020 số 62-2020-QH14 và một số điểm thay đổi

Những điểm mới của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020

 1. Bổ sung công trình được miễn giấy phép

Khoản 30 điều 1 Luật xây dựng sửa đổi 2020 bổ sung thêm một số công trình được miễn giấy phép xây dựng so với trước đây như:

- Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

- Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ.

 1. Thời gian cấp giấy phép được rút ngắn 10 ngày

Theo điểm b khoản 36 điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời (rút ngắn 10 ngày so với quy định Luật Xây dựng 2014).

Lưu ý: Thời gian cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ vẫn giữ nguyên là là 15 ngày.

 1. Bỏ quy định về đủ vốn khi khởi công xây dựng

Khoản 39 điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 đã sửa đổi, bổ sung điều kiện khởi công xây dựng công trình. Theo đó, không còn quy định điều kiện về bố trí đủ vốn theo tiến độ xây dựng công trình.

Luật mới quy định việc khởi công xây dựng công trình phải đảm bảo những điều kiện sau:

 • Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng.
 • Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép.
 • Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt.
 • Chủ đầu tư đã ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của pháp luật.
 • Có biện pháp đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng.
 • Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khời công xây dựng đến cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.
 1. Một số dự án phải đánh giá tác động môi trường

Khoản 11 điều 1 Luật Xây dựng sửa đôi 2020 đã bổ sung quy định đánh giá sơ bộ tác động môi trường khi lập dự án đầu tư xây dựng. Những loại dự án phải đánh giá sơ bộ tác động môi trường gồm:

 • Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhớm A sử dụng vốn đầu tư công.
 • Dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.
 • Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính Phủ theo quy định của Luật Đầu tư.

Luật xây dựng sửa đổi 2020 số 62-2020-QH14 áp dụng 2024

SBLAW chia sẻ chi tiết Luật xây dựng sửa đổi 2020 kèm theo link tải bản PDF để quý khách có thể tiện theo dõi:

Luật xây dựng sửa đổi 2020 số 62-2020-QH14

Link download file PDF >> Luật xây dựng sửa đổi 2020 số 62-2020-QH14

Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 đã mang đến nhiều thay đổi tích cực, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về xây dựng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động xây dựng an toàn, hiệu quả, bền vững. Tuy nhiên, để luật được thực thi hiệu quả, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, sự đồng lòng, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng, cũng như sự nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật xây dựng.

Tham khảo thêm >> Tư vấn bất động sản và xây dựng

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan