Luật Đấu thầu 2005

Nội dung bài viết

Luật Đấu thầu 2005 quy định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án theo quy định tại khoản 1 của luật này.

Luật Đấu thầu 2005 gồm 6 chương và 77 điều, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2006.

Để download Luật Đấu thầu 2005, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan