Luật sư Trí trả lời về rủi ro thanh khoản trong ngân hàng

Nội dung bài viết

Vấn đề rủi ro thanh khoản vẫn chưa được các ngân hàng quan tâm một cách đúng mức. Luật sư Trí, thành viên của SBLaw có phần trả lời phỏng vấn về rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại trong chương trình Luật sư của doanh nghiệp phát trên VITV.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan