Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Nội dung bài viết

Ngày 21 tháng 6 năm 2017, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Theo đó, Nghị quyết có hai nội dung quan trọng nhất, đó là trách nhiệm và quyền xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng (TCTD), các đơn vị, tổ chức có liên quan. Trong đó, Nghị quyết đã quy định các TCTD được thu giữ tài sản bảo đảm, tạo điều kiện xử lý nhanh và hiệu quả nhất loại tài sản này cho cả TCTD và người nắm giữ tài sản bảo đảm.

Cụ thể:

  • Nghị quyết xử lý nợ xấu khẳng định lại quyền thu giữ tài sản đảm bảo (TSĐB) của TCTD, bên nhận đảm bảo với thời hạn là 10 ngày sau khi bên giữ TSĐB không giao tài sản đảm bảo.
  • Nghị quyết cũng quy định cơ quan có thẩm quyền đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng TSĐB của khoản nợ xấu của TCTD mà không yêu cầu văn bản xác nhận bên bảo đảm hoàn thành nghĩa vụ thuế liên quan đến chuyển nhượng tài sản bảo đảm.
  • Nghị quyết cũng cho phép bên mua các khoản nợ có nguồn gốc từ nợ xấu của TCTD có quyền nhận thế chấp, đăng ký quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là TSĐB của khoản nợ đã mua, qua đó gỡ được các vướng mắc liên quan đến các khoản nợ có tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất đã được bán cho VAMC và các bên mua nợ khác.
  • Nghị quyết cũng giải quyết các vướng mắc theo quy định của pháp luật hiện tại liên quan đến các khoản nợ xấu bán cho VAMCcó TSĐB là dự án bất động sản hoặc tài sản hình thành trong tương lai mà các dự án BĐS chưa hoàn thành “công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án đã được phê duyệt” hoặc chủ đầu tư chưa có đủ giấy chứng nhận “quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng”.
  • Nghị quyết cho phép mua bán nợ xấu, TSĐB của khoản nợ xấu theo giá trị thị trường mở rộng đối tượng tham gia thị trường mua bán nợ xấu, gồm cả các pháp nhân, cá nhân không có chức năng kinh doanh mua, bán nợ. Quy định này sẽ giúp giá bán nợ xấu, tài sản đảm bảo cao hơn và thời gian xử lý nhanh hơn.

Nghị quyết số 42/2017/QH14 được thực hiện trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2017.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan