Chiến sĩ cảnh vệ được quyền nổ súng trong những trường hợp nào?

Nội dung bài viết

Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Cảnh vệ 2017.

Một trong những nội dung quan trọng được quy định trong Luật Cảnh vệ là những trường hợp chiến sĩ cảnh vệ được quyền nổ súng. Cụ thể:

Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ trong khi thi hành nhiệm vụ chỉ được nổ súng trong các trường hợp sau đây nhưng phải tuân thủ các nguyên tắc sử dụng vũ khí quân dụng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ:

  1. Cảnh báo đối tượng đang đột nhập vào khu vực, mục tiêu cảnh vệ;
  2. Nổ súng vào đối tượng đang đột nhập vào khu vực, mục tiêu cảnh vệ, sau khi đã ra hiệu lệnh dừng lại và bắn chỉ thiên nhưng không hiệu quả;
  3. Vô hiệu hóa đối tượng đang có hành vi tấn công trực tiếp đối tượng cảnh vệ hoặc cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ đang thực hiện nhiệm vụ;
  4. Trường hợp nổ súng khác quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Luật Cảnh vệ năm 2017 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018.

Đồng thời, Pháp lệnh cảnh vệ năm 2005 hết hiệu lực kể từ ngày Luật Cảnh vệ 2017 có hiệu lực.

Tải văn bản tại đây: Luật Cảnh vệ 2017-sblaw

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan