Luật Thương mại 2005

Nội dung bài viết

Luật Thương mại 2005 quy định các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại của thương nhân, thể hiện dưới hình thức và nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ; các hình thức đại lý, môi giới, ủy thác đại diện cho thương nhân;

các hình thức xúc tiến thương mại như khuyến mại, quảng cáo, hội chợ, triển lãm, các hình thức nhượng quyền thương mại, đấu giá, đấu thầu.

Luật Thương mại 2005 gồm có 9 chương, 324 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Để download Luật Thương mại 2005, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan