Luật Doanh nghiệp 2005

Nội dung bài viết

Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân thuộc mọi thành phần kinh tế (gọi chung là doanh nghiệp); quy định về tập đoàn kinh tế và nhóm công ty. Luật Doanh nghiệp 2005 đã có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật Doanh nghiệp 2005 có 10 chương, 172 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006.

Để download Luật Doanh nghiệp 2005, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan