Từ ngày 01/11/2017: Thay đổi điều kiện kinh doanh sản phẩm thuốc lá

Nội dung bài viết

Đây là nội dung nổi bật tại Nghị định số 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá.

Theo đó, điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá có những thay đổi như sau:

- Chỉ cần văn bản giới thiệu của nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh, không cần hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp/thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá như quy định hiện nay;

- Bãi bỏ quy định về điều kiện phương tiện vận tải để bảo quản được chất lượng sản phẩm thuốc lá trong thời gian vận chuyển tại điểm e khoản 2 Điều 26 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo Nghị định 106/2017/NĐ-CP, kinh doanh thuốc lá là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tổ chức, cá nhân sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá; chế biến nguyên liệu thuốc lá, mua bán nguyên liệu thuốc lá và đầu tư trồng cây thuốc lá phải có giấy phép theo quy định.

Nghị định quy định thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá trực tiếp từ nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá và thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá từ các nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá khác để bán cho các thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá hoặc bán tại các điểm bán lẻ của thương nhân trên phạm vi địa bàn được cấp phép.

Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá được mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán tại các địa điểm được cấp phép.

Thương nhân mua bán sản phẩm thuốc lá bao gồm: Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá và thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá đã cấp cho thương nhân theo Nghị định số 67/2013/NĐ-CP vẫn được duy trì hiệu lực cho đến khi hết thời hạn theo Giấy phép đã cấp.

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2017.

Xem chi tiết văn bản, tại đây: Nghị định số 106.2017.NĐ-CP-SBLAW

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan