Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Luật Đất đai 2003

Nội dung bài viết

Luật Đất đai 2003 này quy định về quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Luật Đất đai 2003 gồm 7 chương 146 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2004.

Để download Luật Đất đai 2003, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan