Phạt đến 60 triệu đồng nếu tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

Nội dung bài viết

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 67/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, thay thế Nghị định 97/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2013.

Theo đó, tăng khung mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về giá bán lẻ xăng dầu do thương nhân đầu mối hoặc phân phối xăng dầu quy định lên từ 40 đến 60 triệu đồng (quy định hiện nay từ 10 đến 20 triệu đồng), cụ thể:

  • Tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định;
  • Bán cao hơn giá niêm yết do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

Đồng thời, thương nhân vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 3 Điều này.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về pha chế xăng dầu như sau:

  • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối thực hiện pha chế xăng dầu nhưng không đăng ký cơ sở pha chế theo quy định.
  • Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

+ Thực hiện pha chế xăng dầu khi không phải là thương nhân đầu mối;

+ Thực hiện pha chế xăng dầu tại địa điểm không phải nơi sản xuất, xưởng pha chế hoặc kho xăng dầu phục vụ cho nhu cầu nội địa của thương nhân đầu mối;

+ Thực hiện cách pha trộn hoặc đưa các chất khác vào xăng dầu để trục lợi;

+ Không có phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

  • Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

  • Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 7 năm 2017.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan