Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008

Nội dung bài viết

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 quy định về người nộp thuế, thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế, căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 có 4 chương với 20 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009.

Để download Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan