Bộ Luật Dân sự 2005

Nội dung bài viết

Với tư cách là một bộ luật chủ đạo, mang tính định hướng cho các luật chuyên ngành, Bộ Luật Dân sự năm 2005 quy định chung về các chế định liên quan đến quyền và nghĩa vụ dân sự của cá nhân và tổ chức, các vấn đề về tài sản và quyền sở hữu…

Ngoài ra, Bộ Luật cũng quy định về hình thức và nội dung, điều kiện có hiệu lực của các loại hợp đồng, các vấn đề về vi phạm và giải quyết tranh chấp hợp đồng cũng như trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong những trường hợp cụ thể.

Bộ Luật Dân sự 2005 gồm có 777 điều, chia thành 7 phần và 36 chương, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.

Để download Bộ Luật Dân sự 2005, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau.

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan