tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần

Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có hợp pháp khi chưa được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông?

Ngày 26/7/2023, TAND tp Hồ Chí Minh đã tuyên Bản án số 1255/2023/KDTM-ST về tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Nội dung tranh chấp như sau: Ngày 22/01/2018, bà Th ký Hợp đồng nhận chuyển nhượng cổ phần phổ thông với ông T là cổ đông sáng lập và đồng thời là người […]

ÁN PHÍ TÒA ÁN

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ quốc hội quy định về mức thu án phí, lệ phí Tòa án, tạm ứng án

Xem chi tiết