Giải quyết chỗ ở cho chủ sở hữu khi nhà chung cư bị tháo dỡ

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi mua 1 căn chung cư để ở mới được 5 năm nhưng mới đây chủ đầu tư thông báo do căn chung cư xuống cấp cần cải tạo nên cư dân phải di dời. Vậy tôi muốn hỏi quyền lợi của tôi trong trường hợp này được giải quyết thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 96 Luật nhà ở 2014 thì: “ Trường hợp phá dỡ nhà chung cư để cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mới thì chỗ ở của chủ sở hữu có nhà chung cư bị phá dỡ được giải quyết theo quy định tại Điều 116 của Luật này.”

Theo đó, Điều 116 Luật nhà ở 2014 quy định:

“a, Trường hợp chủ sở hữu không có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương mà được bố trí nhà ở, đất ở tái định cư theo quy định tại Điều 36 của Luật này;

b) Trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu tái định cư tại chỗ thì được bố trí nhà ở mới có diện tích tối thiểu bằng hoặc lớn hơn diện tích nhà ở cũ.

Trường hợp Nhà nước đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư mà có chênh lệch về giá trị giữa nhà ở cũ và nhà ở mới thì việc thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt; nếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và chủ sở hữu thỏa thuận đầu tư cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì việc thanh toán giá trị chênh lệch được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên;

c) Việc bố trí tái định cư bằng nhà ở được thực hiện thông qua hợp đồng cho thuê, cho thuê mua, mua bán nhà ở ký giữa người được bố trí tái định cư với đơn vị được giao bố trí tái định cư nếu do Nhà nước đầu tư; ký với chủ đầu tư dự án nếu do doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư xây dựng;

d) Ngoài việc được bố trí tái định cư theo quy định tại khoản này, người được bố trí tái định cư còn được xem xét hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.”

Như vậy khi di dời để chủ đầu tư thực hiện cải tạo nhà ở thì bạn sẽ được bồi thường, đồng thời tùy vào nhu cầu của bạn có muốn tái định cư tại chỗ hay không mà sẽ được giải quyết theo quy định của Pháp luật.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan