Hợp đồng là thỏa thuận giữa các bên, tuy nhiên, các tranh chấp hợp đồng do nhiều lý do khác nhau vẫn diễn ra một cách phổ biến và gây nhiều thiệt hại cho các bên tham gia trong hoạt động kinh doanh và dân sự.

SBLAW với một đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật hợp đồng, nhiều kinh nghiệm tư vấn và am hiểu thực tiễn kinh doanh, sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp, hòa giải và đại diện cho các bên trước trọng tài thương mại và trọng tài.

Các phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Việt Nam và quốc tế:

 • Phương thức thương lượng: đây là phương thức được các bên tranh chấp lựa chọn và thường được ghi trong điều khoản giải quyết tranh chấp trong hợp đồng. Phương thức này các bên tự thương lượng hoặc cử luật sư tham gia thương lượng.
 • Phương thức hòa giải: phương thức này thông qua bên thứ ba trung gian (Hòa giải viên/ trung tâm hòa giải) cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải.
 • Thông qua Tòa án: Phương thức giải quyết tranh chấp mà các bên thông qua cơ quan toà án với sự tham gia của thẩm phán để giải quyết tranh chấp, thông thường phương thức này làm kéo dài thời gian giải quyết tranh chấp.
 • Thông qua Trọng tài thương mại: Đây là phương thức các bên thỏa thuận đưa tranh chấp ra trung tâm Trọng tài giải quyết và phán quyết của trọng tài là chung thẩm và có giá trị thi hành ngay.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng của SBLAW bao gồm:

 • Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý trong quan hệ tranh chấp.
 • Trao đổi và hướng dẫn các bên thu thập chứng cứ, cung cấp thông tinliên quan tới vụ tranh chấp;
 • Trực tiếp tiến hành thu thập chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các bên liên quan.
 • Tư vấn,thuyết phục và hướng dẫn các bên kiện toàn hồ sơ pháp lý trước khi khởi kiện vụ án.
 • Tư vấn, chuẩn bịcác phương án đàm phán trước khi giải quyết tại tòa án.
 • Tư vấn lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp tại Trọng tài hay Tòa án.
 • Tổ chức thương lượng, hòa giải giữa các bên tranh chấp.
 • Cử Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan trọng tài để giải quyết tranh chấp.
 • Theo dõi và đảm bảo thi hành phán quyết của Tòa án và trọng tài.

Mời các bạn xem thêm nội dung sau:

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TRỌNG TÀI SINGAPORE

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn