Hợp đồng là thỏa thuận giữa các bên, tuy nhiên, các tranh chấp hợp đồng do nhiều lý do khác nhau vẫn diễn ra một cách phổ biến và gây nhiều thiệt hại cho các bên tham gia trong hoạt động kinh doanh và dân sự.

SBLAW với một đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật hợp đồng, nhiều kinh nghiệm tư vấn và am hiểu thực tiễn kinh doanh, sẵn sàng cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp, hòa giải và đại diện cho các bên trước trọng tài thương mại và trọng tài.

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng của SBLAW bao gồm:

  • Tư vấn và đưa ra ý kiến pháp lý trong quan hệ tranh chấp.
  • Trao đổi và hướng dẫn các bên thu thập chứng cứ, cung cấp thông tinliên quan tới vụ tranh chấp;
  • Trực tiếp tiến hành thu thập chứng cứ thông qua việc tiếp xúc với các bên liên quan.
  • Tư vấn,thuyết phục và hướng dẫn các bên kiện toàn hồ sơ pháp lý trước khi khởi kiện vụ án.
  • Tư vấn, chuẩn bịcác phương án đàm phán trước khi giải quyết tại tòa án.
  • Tư vấn lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp tại Trọng tài hay Tòa án.
  • Tổ chức thương lượng, hòa giải giữacác bên tranh chấp.
  • Cử Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan trọng tài để giải quyết tranh chấp.
  • Theo dõi và đảm bảo thi hành phán quyết của Tòa án và trọng tài.
Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn