Câu hỏi: Chúng tôi là doanh nghiệp FDI, đề nghị SBLAW cho chúng tôi biết về thời hạn khởi kiện của tranh tụng liên quan tới  tranh chấp Hợp đồng lao động và thời hiệu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại từ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. ? Cho chúng tôi biết căn cứ pháp lý

Luật sư SBLAW trả lời: SBLaw có nhận được thư của Quý khách hàng yêu cầu đưa ra ý kiến tư vấn pháp lý về vấn đề thời hiệu khởi kiện tranh chấp lao động và thời hiệu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại từ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động.

Liên quan đến yêu cầu tư vấn nêu trên, SB Law gửi tới Quý khách hàng ý kiến tư vấn sơ bộ như sau:

  1. Theo quy định tại Khoản 7 Điều 3 Bộ luật lao động 2012, tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động.
  2. Về thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tại Điều 202 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định:
  • – Thời hiệu yêu cầu hòa giải viên lao động thực hiện hòa giải tranh chấp lao động cá nhân là 06 tháng, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
  • – Thời hiệu yêu cầu Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.”
  1. Về thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể, tại Điều 207 Bộ luật lao động 2012 quy định: Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền là 01 năm kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà mỗi bên tranh chấp cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.
  2. Yêu cầu khởi kiện đòi bồi thường thiệt hại từ đơn phương chấm dứt hợp đồng của người lao động được phân loại là tranh chấp lao động cá nhân. Ngoài ra, theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 32 Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015, tranh chấp lao động cá nhân về bồi thường thiệt hại khi chấm dứt hợp đồng lao động là tranh chấp lao động không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải. Bởi vậy, người lao động có thể lựa chọn yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp. Theo đó, thời hiệu khởi kiện bồi thường thiệt hại từ đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ bao gồm:

Trường hợp người lao động yêu cầu hòa giải viên lao động giải quyết thì thời hiệu yêu cầu sẽ là 06 tháng kể từ ngày kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà người lao động cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm

Trường hợp người lao động yêu cầu Tòa án giải quyết thì thời hiệu yêu cầu là 01 năm, kể từ ngày phát hiện ra hành vi mà người lao động cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị vi phạm.

Untitled-1

GỬI YÊU CẦU TỚI LUẬT SƯ

Hotline: 0904 340 664 | Email: info@sblaw.vn