Luật sư tại trọng tài thương mại thế mạnh tại công ty luật SBLAW

Nội dung bài viết

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại là một trong những thế mạnh của các luật sư SBLAW. Theo quy định của pháp luật trọng tài tại Việt Nam, chỉ những tranh chấp về kinh doanh, thương mại mới thuộc thẩm quyền của trọng tài Việt Nam. Dưới đây là dịch vụ luật sư tại trọng tài thương mại của công ty luật SBLAW.

Luật sư tại trọng tài thương mại

Việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài tại Việt Nam hiện nay có những lợi thế sau đây so với giải quyết tranh chấp bằng tòa án.

  • Việc giải quyết tranh chấp tại trọng tài thường nhanh chóng, các bên có thể bảo mật thông tin, việc cung cấp chứng cứ, tài liệu liên quan dễ dàng hơn và đơn giản hơn.
  • Các trọng tài viên thường là những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà họ xét xử, vì vậy, phán quyết đưa ra dễ được các bên chấp nhận.
  • Các trọng tài viên thường là những người có uy tín trong xã hội, liêm chính, uy tín và rất khách quan, là chỗ dựa của các doanh nghiệp.
  • Tuy nhiên, phí trọng tài thường rất cao, điều này cũng cần được tính toán khi các bên đưa vụ việc ra trọng tài để giải quyết.
  • SBLAW với các luật sư nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn, đại diện và hỗ trợ các bên trong việc giải quyết tranh chấp tại trọng tài.
  • Luật sư của chúng tôi đã hỗ trợ các doanh nghiệp trong và ngoài nước (ví dụ như doanh nghiệp của Thổ Nhĩ Kỳ, liên doanh dầu khi) trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ tại trọng tài.
Luật sư tại trọng tài thương mại - SBLAW
Luật sư tại trọng tài thương mại - SBLAW

Công việc của luật sư tại trọng tài thương mại

Luật sư tại Trọng tài Thương mại của chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và đại diện hiệu quả cho doanh nghiệp trong các vụ án thương mại phức tạp, giúp giải quyết mọi tranh chấp một cách công bằng và chuyên nghiệp. Các công việc mà luật sư SBLAW triển khai giúp khách hàng gồm:

  • Tư vấn và giải đáp về quy trình và tố tụng trọng tài.
  • Tư vấn và đưa ra phương hướng đàm phán
  • Tư vấn và tham gia vào quá trình đàm phán tại trọng tài
  • Đại diện cho khách hàng tham gia tranh tụng tại trọng tài.

Đội ngũ luật sư Trọng tài Thương mại của chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng trong việc tham gia quá trình trọng tài, từ lập luận pháp lý đến đại diện tại các phiên họp, đảm bảo bảo vệ quyền lợi và lợi ích của khách hàng.

Công việc của luật sư tại trọng tài thương mại - Công ty luật SBLAW
Công việc của luật sư tại trọng tài thương mại - Công ty luật SBLAW

Dịch vụ luật sư tại Trọng tài Thương mại của chúng tôi không chỉ tập trung vào giải quyết xung đột một cách hiệu quả mà còn hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược pháp lý để tránh tranh chấp và giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch thương mại.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan