Giải quyết tranh chấp khi mảnh đất bị chồng lấn lên nhau

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

Nhà tôi có 01 mảnh đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2010 (có cả sơ đồ mảnh đất). Năm 2016, nhà tôi tiến hành xây dựng công trình trên mảnh đất đã nêu. Bên cạnh mảnh đất của nhà tôi là thửa đất của nhà anh X. Sau khi, tôi xây dựng xong công trình thì nhà anh X cho rằng tôi đã xây dựng lên cả phần đất của anh, anh cũng có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong đó có khoảng 200m2 đất chồng lấn lên mảnh đất của tôi (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của họ cấp năm 2006). Hai bên báo lên chính quyền địa phương can thiệp. Sau đó, chính quyền xã và sở tài nguyên môi trường tỉnh họp và quyết định tôi phải phá dỡ phần công trình trên phần đất chồng lấn và trả lại đất cho nhà anh X. Tôi xin hỏi:

  • Quyết định của sở tài nguyên môi trường là đúng hay sai?
  • Tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình?

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, đất của nhà bạn và nhà anh X chồng lấn lên nhau. Nghĩa là cùng một diện tích đất đều được công nhận trên sổ đỏ của cả hai hộ gia đình. Sai sót này có thể do cơ quan có thẩm quyền không kiểm tra và đo đạc khi cấp sổ đỏ cho hai hộ gia đình hoặc do hồ sơ kê khai thiếu thông tin.

Cũng như bạn trình bày, chính quyền xã và sở tài nguyên môi trường tỉnh họp và quyết định gia đình bạn phải phá dỡ phần công trình trên phần đất chồng lấn và trả lại cho nhà anh X. Vậy trong quá trình giải quyết, cơ quan có thẩm quyền có tiến hành đo đạc và xác định nguồn gốc mảnh đất hay không? Có xem xét lại hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của cả 02 hộ gia đình hay không?

Nếu không đồng ý với quyết định của Sở tài nguyên môi trường cấp tỉnh và để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, bạn có thể làm đơn khiếu nại quyết định hành chính của Sở tài nguyên và môi trường gửi tới Giám đốc Sở tài nguyên môi trường để yêu cầu giải quyết.

Sau khi xác định được nguồn gốc đất, bạn thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp theo quy định tại Điều 106 Luật đất đai 2013:

Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

  1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận…”.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan