Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi làm công nhân lại nhà máy sản xuất ô tô. Hiện tại giữa tôi và công ty có xảy ra tranh chấp. Xin hỏi, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp giữa tôi và công ty?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 200 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân:

“Điều 200. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

1. Hoà giải viên lao động.

2. Toà án nhân dân.”

Khi tranh chấp xảy ra giữa người lao động là cá nhân và người sử dụng lao động thì hòa giải viên lao động hoặc Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động giữa lao động là cá nhân và người sử dụng lao động.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan