Giải quyết tranh chấp ranh giới giữa các bất động sản liền kề

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Hàng xóm nhà mình có một cây vải rất to mọc chờm hết sang đất nhà mình, rễ cây còn làm nứt tường. Vậy mình có quyền yêu cầu nhà hàng xóm chặt những cành cây vượt sang ranh giới đất nhà mình không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 175 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“1. Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ranh giới cũng có thể được xác định theo tập quán hoặc theo ranh giới đã tồn tại từ 30 năm trở lên mà không có tranh chấp.

Không được lấn, chiếm, thay đổi mốc giới ngăn cách, kể cả trường hợp ranh giới là kênh, mương, hào, rãnh, bờ ruộng. Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng, duy trì ranh giới chung.

2. Người sử dụng đất được sử dụng không gian và lòng đất theo chiều thẳng đứng từ ranh giới của thửa đất phù hợp với quy định của pháp luật và không được làm ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác”.

Như vậy, theo quy định trên người sử dụng đất chỉ được trồng cây trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng của mình và theo ranh giới đã xác định. Gia đình bạn hoàn toàn có quyền đề nghị hàng xóm phải xén rễ, cắt, tỉa cành cây vượt quá sang ranh giới đất nhà mình.

Video liên quan:

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan