GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TẠI TRỌNG TÀI SINGAPORE

Nội dung bài viết

Chúng tôi có nhận được yêu cầu hỗ trợ Quý Công ty (sau đây được gọi là “Khách hàng) trong việc giải quyết tranh chấp Hợp đồng tư vấn xây dựng dây chuyền sản xuất thuốc đạt chuẩn EU GMP (“Hợp đồng”) giữa Khách hàng và đối tác nước ngoài.

Theo thông tin Khách hàng cung cấp, chúng tôi hiểu rằng đối tác nước ngoài đã tiến hành khởi kiện Khách hàng tại cơ quan trọng tài của Singapore.

Vì vậy, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

I. DỊCH VỤ CỦA LUẬT SƯ SBLAW.

Trên cơ sở yêu cầu của Khách hàng, chúng tôi dự kiến, phạm vi công việc SB Law hỗ trợ cho Khách hàng sẽ bao gồm các công việc sau đây:

  1. Nghiên cứu tất cả hồ sơ, tài liệu liên quan đến vụ việc;
  2. Trao đổi, tư vấn Khách hàng về phương án giải quyết vụ việc;
  3. Liên hệ, bố trí luật sư đối tác của SB Law tại Thuỵ Sỹ để tham gia tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng trong vụ việc nêu trên phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật Thuỵ Sỹ;
  4. Chuẩn bị Bản tự bảo vệ, giải trình, luận cứ bảo vệ, và/hoặc các tài liệu khác theo yêu cầu của cơ quan trọng tài;
  5. Hỗ trợ Khách hàng thu thập và chuẩn bị các chứng cứ cần thiết liên quan đến vụ việc;
  6. Đại diện hoặc cùng với Khách hàng tham gia các phiên họp hoà giải, giải quyết vụ việc, Phiên điều trần theo sự triệu tập của Hội đồng trọng tài; và
  7. Báo cáo kết quả làm việc tại các phiên họp hoà giải, giải quyết vụ việc, Phiên điều trần đã tham gia.

II. PHÍ DỊCH VỤ VÀ THANH TOÁN

Phí dịch vụ đối với nội dung công việc của SB Law được nêu tại Mục I bao gồm:

  • Phí dịch vụ hỗ trợ Khách hàng làm việc với Luật sư đối tác của SB Law tại Thuỵ Sỹ là 15.000 USD (Mười lăm nghìn Đô la Mỹ)

  • Phí dịch vụ của Luật sư đối tác tại Thuỵ Sỹ được tính trên cơ sở giờ làm việc, với mức phí tương ứng với cấp bậc luật sư như sau:

- Luật sư thành viên ( Partner) : 470 USD/giờ

- Luật sư cộng sư (Associate) : 370 USD/ giờ

Lưu ý: Phí dịch vụ trên chưa bao gồm 10% VAT, phí trọng tài, chi phí đi lại, ăn ở của Luật sư, phí ngân hàng và các chi phí khác phát sinh trên danh nghĩa Khách hàng (nếu có).

Mời các bạn xem thêm nội dung sau:

TRANH CHẤP DO VI PHẠM THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan