Khởi kiện yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán từ hợp đồng

Nội dung bài viết

Vấn đề: Chào Luật sư, Công ty tôi và công ty Thương mại và dịch vụ X có ký một hợp đồng mua bán hàng hóa. Trong đó có điều khoản thanh toán quy định " Bên B phải thanh toán cho bên A đầy đủ tiền mua hàng bằng cách chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do Bên A chỉ định trong vòng 30 ngày kể tư ngày Bên A xuất hóa đơn cho Bên B." Đến thời điểm hiện tại nhân viên của Công ty X đã xác nhận với Công ty chúng tôi qua email nhận số nợ là 65.342.064.440 đồng và cũng có biên bản ghi nhận nợ và các hóa đơn kèm theo. Tuy nhiên đến nay đã là 3 tháng, Công ty X vẫn không có động thái trả nợ cho chúng tôi. Nhờ Luật sư tư vấn để đòi lại số nợ cho chúng tôi.Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. Đánh giá sơ bộ

  • Quý Khách Hàng cần khởi kiện Công ty X ra Tòa án có thẩm quyền bởi Công X đã nợ Quý Khách Hàng từ khi xác nhận công nợ qua địa chỉ email tính đến nay đã qua 03 tháng, theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật phá sản, Công ty X thuộc trường hợp doanh nghiệp mất khả năng thanh toán “1. Doanh nghiệp…mất khả năng thanh toán là doanh nghiệp… thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán”. Do đó, để tránh Công X bỏ trốn do không có khả năng thanh toán cần có Bản án của Tòa án xác định khoản nợ mà Công ty X phải chịu và có cơ sở xử lý toàn bộ tài sản của Công ty X để trả nợ.
  • Quý Khách Hàng có cơ sở để được Tòa chấp nhận yêu cầu bởi các tài liệu sau đây: biên bản xác nhận công nợ (bản gốc), nội dung xác nhận công nợ (qua email), hóa đơn thanh toán (bản gốc), hợp đồng mua bán (bản gốc). Tuy nhiên đối với các tài liệu trao đổi qua email Quý Khách Hàng cần phải thực hiện thủ tục lập vi bằng để đảm bảo chứng cứ khách quan khi cung cấp cho Tòa án.

2.Quý khách hàng tồn tại một số rủi ro như sau:

  • Thứ nhất, Công ty X từ chối khoản nợ 65,342,064,440 đồng và cho rằng nhân viên xác nhận công nợ qua email không phải nhân viên của X. => Việc này SB Law sẽ hỗ trợ Quý Khách Hàng chứng minh khi SB Law được hợp tác cùng Quý Khách Hàng.
  • Thứ hai, Công ty X đưa ra các điều kiện yêu cầu Quý Khách Hàng phải hỗ trợ, chiết khấu, bồi thường,..để giảm số tiền phải thanh toán cho Quý Khách Hàng. => Lúc này SB Law sẽ buộc Công ty X xuất trình các chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của Công ty X. Khi Công ty X xuất trình xuất cứ, SB Law sẽ xuất trình các chứng cứ khác phủ định yêu cầu của X.
  • Thứ ba, Công ty X cho rằng chưa đến hạn phải thanh toán. => Trong trường hợp này Quý Khách Hàng cần chứng minh đã có văn bản yêu cầu thanh nhã thanh toán mà đến nay vẫn chưa có thanh toán hoặc SB Law sẽ hỗ trợ Quý Khách Hàng soạn Thư Yêu Cầu thanh toán gửi Công ty X. Mục đích thư yêu cầu thanh toán nhằm để đảm bảo chứng cứ để nộp cho Tòa án rằng đã có thông báo cho Công ty X nhưng Công ty X không thanh toán đúng hạn.
  • Thứ tư, Công ty X không có tài sản để thanh toán. => SB Law sẽ đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản ngân hàng hoặc phong tỏa tài sản của Công ty X.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan