Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Bên mình đang có nhu cầu tìm kiếm một công ty luật chuyên nghiệp để tư vấn, hỗ trợ giải quyết tranh chấp Hợp đồng xây dựng với nhà thầu. Qua trang web: https://vi.sblaw.vn/, mình được biết SB LAW cũng thực hiện dịch vụ này, vui lòng báo giá giúp mình.

Luật sư trả lời:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi.

1. ĐỀ XUẤT PHẠM VI DỊCH VỤ

Trước yêu cầu của Quý Khách hàng, bằng kinh nghiệm thực tiễn của mình, SB Law đề xuất Quý Khách hàng phạm vi dịch vụ như sau:

(i)Trao đổi, thống nhất với Khách hàng về ý kiến pháp lý của vụ việc một cách khách quan trên cơ sở các quy định pháp luật liên quan và hợp đồng xây dựng đã ký giữa Khách hàng và Nhà thầu.

(ii)Tư vấn, dự thảo văn bản trả lời Thông báo thụ lý vụ án của Tòa án cho Khách hàng.

(iii)Dự thảo, trao đổi và thống nhất với Khách hàng về nội dung Bản tự khai trong quá trình làm tự khai nộp cho Tòa án.

(iv)Cử nhân sự có mặt cùng Khách hàng tại Tòa án khi Tòa án lấy lời khai ở giai đoạn Đương sự tự khai.

(v)Cử nhân sự có mặt cùng Khách hàng tại các buổi làm việc tại Tòa án, gồm: Buổi làm việc để Tòa án công khai chứng cứ; Buổi làm việc để lấy lời khai (Dự kiến từ 01 đến 03 buổi); và các buổi làm việc khác theo triệu tập của Tòa án.

(vi)Cử Luật sư có mặt cùng khách hàng tại các phiên hòa giải (Dự kiến từ 1 phiên đến 3 phiên) tại Tòa án.

(vii)Cử Luật sư có mặt tại phiên xét xử sơ thẩm (Dự kiến từ 01 đến 02 buổi).

(viii)Tham gia cùng Khách hàng trong buổi hòa giải với Nguyên đơn ngoài các buổi hòa giải tại Tòa án.

(ix)Dự thảo báo cáo về tiến trình vụ án bằng tiếng Anh để Khách hàng báo cáo cho Khách hàng mẹ tại nước ngoài.

Thời gian thực hiện dự kiến: Theo lịch trình tại Tòa án.

Ngôn ngữ sử dụng trong quá trình thực hiện phạm vi dịch vụ: sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt trong giao dịch với Tòa án và sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh trong văn bản báo cáo với Khách hàng mẹ ở nước ngoài.

Phạm vi dịch vụ của SB Law có thể chấm dứt tại một trong các thời điểm sau đây mà không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của SB Law:

  • Tòa án ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án.
  • Hòa giải thành tại Tòa án (Có Biên bản hòa giải thành do Tòa án lập).
  • Kết thúc phiên xét xử sơ thẩm và Tòa tuyên bản án sơ thẩm.

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ cho phạm vi dịch vụ nêu tại điều 1 là: 750.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy trăm năm mươi triệu đồng). Thuế giá trị gia tăng 10% là: 75.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu đồng). Tổng Phí dịch vụ sau thuế VAT là: 825.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Phí dịch vụ nêu trên không bao gồm:

-Tất cả các chi phí phát sinh (nếu có), bao gồm nhưng không giới hạn ở: án phí, lệ phí tòa án, các khoản tiền phải thanh toán nhân danh Quý Khách hàng, các khoản chi phí khác cho bất kỳ bên thứ ba nào.

– Phí dịch vụ cho các công việc phát sinh ngoài Phạm vi dịch vụ đã nêu cụ thể ở Điểm 1 của bản Đề xuất dịch vụ này.

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan