Share on facebook
Share on email
Share on google
Share on linkedin

Chính thức khai trương Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án

Nội dung bài viết

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng được xác định tại Nghị quyết 49-ND/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, ngày 18/7, TANDTC chính thức khai trương Trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án tại địa chỉ www.congbobanan.toaan.gov.vn.

Để truy cập vào trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án, người dân, cơ quan, tổ chức có thể truy cập qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (http://toaan.gov.vn)

Hoặc truy cập trực tiếp vào trang https://congbobanan.toaan.gov.vn.

Trên giao diện trang chủ của trang thông tin điện tử công bố bản án, quyết định của Tòa án gồm 3 phần chính: Bản án, quyết định mới cập nhật; Bản án, quyết định được xem nhiều nhất; Bản án, quyết định có nhiều ý kiến phản hồi nhất. Đây là những bản án, quyết định đã được các thẩm phán của Tòa án nhân dân các cấp đăng tải, công bố trên trang thông tin điện tử.

Trang thông tin điện tử www.congbobanan.toaan.gov.vn cung cấp các bản án, quyết định của Tòa án nhân dân các cấp, trong tất cả các lĩnh vực: Hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính, lao động, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Người dùng có thể tìm kiếm theo họ tên, số bản án, quyết định, tải bản án về, phản hồi.

Với việc công bố bản án trên mạng để cho nhân dân được biết sẽ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động xét xử và tăng cường trách nhiệm của Thẩm phán, Hội thẩm. Mặt khác, đây cũng là một công cụ để nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động xét xử của Tòa án.

 

Tư vấn pháp lý

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn 24/7

    Bài viết liên quan