Tư vấn luật thi hành bản án có hiệu lực của Tòa

Nội dung bài viết

Khách hàng có nhu cầu được một công ty luật chuyên nghiệp tư vấn và hỗ trợ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng tại giai đoạn thi hành án đối với bản án sơ thẩm đã có hiệu lực pháp luật trong vụ kiện dân sự, kinh tế, lao động, SBLaw là một Công ty Luật,có đủ khả năng, kinh nghiệm và sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ của Khách hàng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách hàng.

1. Phạm vi tư vấn:

Phạm vi tư vấn gồm các công việc được thực hiện trong giai đoạn thi hành án, cụ thể như sau:

- Nghiên cứu hồ sơ, tài liệu có liên quan để đưa ra phương án giải quyết;

- Cử Luật sư tham gia cùng người đại diện của Khách hàng hoặc thay mặt với tư cách là đại diện theo ủy quyền của Khách hàng trong các buổi làm việc, đàm phán, thương lượng nhằm tiến hành việcthi hành ánnêu trênvới các bên liên quan

- Soạn thảo mọi văn bản cần thiết trong giai đoạn thi hành án theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng hoặc theo đề xuất của SBLaw trong các tình huống phát sinh cần thiết;

- Luật sư của SBLaw tham gia với tư cách Người đại diện theo uỷ quyền của Khách hàng.

2. Phương thức tư vấn:

- Tư vấn trực tiếp cho Khách hàng;

- Soạn thảo và chuẩn bị hồ sơ/tài liệu cần thiết;

-Tham gia trực tiếp cùng người đại diện của Khách hàng hoặc thay mặt với tư cách là đại diện theo ủy quyền của Khách hàng tại các buổi làm việc, đàm phán, thương lượng, lấy lời khai liên quan đến việc đề nghị thi hành án tại cơ quan thi hành án.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan