Xử lý thế nào khi xảy ra tranh chấp đất chênh lệch giữa bên bán và bên mua?

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Mình có mua 1 mảnh đất đã tách sổ đỏ là 74m2 nhưng đo diện tích thực tế lại là 77m2. Bây giờ người bán cứ gây khó dễ cho mình. Họ bảo sẽ lấy lại diện tích thừa ấy. Mình phải làm thế nào?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn không nói rõ hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bạn có thoả thuận diện tích mua bán là bao nhiêu? Khi mua bán các bên có tiến hành đo đạc địa chính để xác định ranh giới thửa đất hay không? Do đó, chúng tôi sẽ chia ra hai trường hợp để bạn tham khảo:

Trường hợp 1, Giấy tờ không nói rõ là mua bao nhiêu m2 đất.

Trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chỉ thoả thuận mua đất mà không nói rõ diện tích đất đai là bao nhiêu thì kể từ khi bạn thực hiện thủ tục đăng ký sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn sẽ là chủ sở hữu của mảnh đất. Người chủ cũ không có quyền lấy lại phần đất dư thừa này.

Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ, khoản 5 điều 98 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

“… 5. Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này”.

Để thực hiện thủ tục đính chính diện tích đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn làm đơn lên UBND xã nơi đang có đất để địa chính xã tiến hành đo đạc đất đai và cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp 2, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ghi rõ diện tích đất đai: đối với phần đất dư thừa bạn không phải là chủ sở hữu và nếu người chủ cũ có căn cứ chứng minh đây là tài sản hợp pháp của họ thì người chủ cũ có quyền lấy lại phần tài sản này.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan