Đề xuất dịch vụ về giải quyết tranh chấp thương mại

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Công ty mình là công ty cổ phần, có trụ sở ở Hà Nội. Công ty mình đang tìm kiếm 1 công ty luật chuyên nghiệp để hỗ trợ bên mình trong việc giải quyết tranh chấp thương mại với Công ty X trong giai đoạn thương lượng hòa giải. Vui lòng báo giá cho bên mình.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến việc giải quyết tranh chấp thương mại với Công ty X trong giai đoạn thương lượng hòa giải, Chúng tôi hân hạnh gửi đến Quý Khách hàng bản Đề xuất Dịch vụ Tư vấn Pháp luật này để Quý Khách hàng xem xét và cân nhắc như sau:

1. PHẠM VI DỊCH VỤ VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN

1.1 Phạm vi dịch vụ

Phạm vi dịch vụ mà SB Law cung cấp cho Khách Hàng bao gồm các công việc sau đây:

a, Nghiên cứu tài liệu liên quan đến vụ việc do Khách hàng cung cấp;

b, Cung cấp Ý kiến pháp lý cho vụ việc này theo pháp luật Việt Nam;

c, Dự thảo tất cả các tài liệu làm việc giữa Khách hàng và Công ty X/Luật sư của Công ty X. Dự kiến các loại văn bản sẽ bao gồm: Văn bản làm việc giữa Khách hàng và X; Công văn trao đổi giữa Khách hàng và X

d, Làm việc với X/Luật sư của X, số lần tùy thuộc vào diễn biến vụ việc mà cần ý kiến của Khách hàng để triển khai tiếp;

e, Họp với đại diện của Khách hàng tại địa chỉ Khách hàng chỉ định để trao đổi hướng giải quyết Vụ việc;

f, Tư vấn cho Khách hàng về pháp lý, chiến lược, trình tự, thủ tục và phương thức thực hiện trong quá trình giải quyết vụ việc để đạt được lợi ích lớn nhất cho Khách hàng.

1.2 Thời gian thực hiện

a, Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc sau khi Khách Hàng đã cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết và thanh toán cho SB Law 50% Phí Dịch vụ theo Mục 4 dưới đây của Đề xuất này, SB Law sẽ gửi cho Khách hàng Văn bản ý kiến pháp lý, trong đó phân tích vấn đề, xác định mục tiêu của Khách hàng, dự đoán các tình huống có thể xảy ra và đưa ra giải pháp để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích của Khách hàng theo pháp luật Việt Nam.

b, Sau khi gửi Ý kiến pháp lý, SB Law sẽ dành cho Quý Khách hàng 02 giờ làm việc để giải thích và/hoặc trao đổi về giải pháp nêu trong Văn bản ý kiến pháp lý (nếu Quý Khách hàng yêu cầu).

c, Thời hạn để SB Law thực hiện Phạm vi công việc phụ thuộc vào tiến độ thanh toán của Khách hàng. Ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ sẽ là ngày SB Law nhận được khoản thanh toán trước hoặc nhận được các tài liệu và thông tin cần thiết từ phía Khách hàng, tùy thuộc vào ngày nào đến muộn hơn.

d, Tất cả các buổi làm việc riêng giữa Luật sư của SB Law với X sẽ do Luật sư của SB Law chủ động thực hiện và thông báo kết quả cho Khách hàng.

e, Tất cả các buổi làm việc riêng giữa Luật sư của SB Law với Khách hàng xuất phát từ SB Law hoặc Khách hàng do sự cần thiết liên quan đến tiến trình của vụ tranh chấp, sẽ được thực hiện theo lịch hẹn giữa hai bên, phù hợp với thời gian làm việc và lịch biểu của SB Law.

2. PHÍ DỊCH VỤ

Phí dịch vụ của SB Law cho việc thực hiện các công việc được nêu tại Mục 1 ở trên là: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

Thuế giá trị gia tăng: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

Tổng phí dịch vụ (bao gồm thuế giá trị gia tăng): 22.000.000 đồng (Hai mươi hai triệu đồng)

Khoản tiền nêu trên là Phí dịch vụ trả cho Luật sư để thực hiện Phạm vi dịch vụ nêu tại Mục 1.1 của Đề xuất này.

Tất cả các chi phí phát sinh khác, bao gồm và không giới hạn ở chi phí đi lại, lưu trú cho Luật sư ngoài phạm vi Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh và tất cả các chi phí phát sinh khác phục vụ cho việc giải quyết vụ tranh chấp sẽ do Khách hàng tự chi trả.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan