Tranh chấp đòi tiền lương của người lao động

Nội dung bài viết

Vấn đề: Chào Luật sư. Tôi có ký Hơp đồng lao động với công ty X để giữ chức vụ giám đốc Hậu cần. Theo như nội dung của Hợp đông lao dộng, thời gian làm việc là 1 năm, và tiền lương sẽ được thanh toán vào ngày cuối cùng của tháng. Tuy nhiên đã 7 tháng trôi qua tôi vẫn chỉ nhận được 1 nửa tháng tiền lương. Tôi đã nhiều lần yêu cầu đến công ty nhưng không được đáp ứng cũng không có bất cứ phản hồi nào, và đến nay tôi cũng vẫn chưa được công ty làm thủ tục xin giấy phép lao động. Luật sư tư vấn cho tôi hướng giải quyết., Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. TƯ VẤN SƠ BỘ

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành điều chỉnh về quan hệ lao động thì trường hợp làm việc của Quý Khách Hàng tại Việt Nam cần phải đáp ứng điều kiện về giấy phép lao động được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Việc tiến hành xin giấy phép lao động cho Quý Khách Hàng thuộc phạm vi nhiệm vụ của Công ty. Tuy nhiên, mặc cho Quý Khách Hàng đã nhiều lần yêu cầu nhưng Công ty vẫn chưa chuyển giao Giấy phép lao động cho Quý Khách Hàng. Việc này khách hàng cần yêu cầu công ty cung cấp nội dung giấy phép để thực hiện được những quyền và lợi ích khác.

Đối với việc Công ty không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tiền lương theo thỏa thuận tại Hợp đồng lao động, Công ty đã vi phạm nghĩa vụ theo quy định pháp luật Lao động. Quý khách hàng có quyền yêu cầu đến công ty và các cơ quan có thẩm quyền để được bảo vệ quyền lợi.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Để đáp ứng yêu cầu của Quý Khách Hàng, SB Law sẽ thực hiện các công việc sau:

  • Nghiên cứu, thẩm định và đánh giá chứng cứ, tài liệu hiện có, yêu cầu Quý Khách Hàng cung cấp tài liệu, chứng cứ để tiến hành các bước pháp lý tiếp theo.
  • Soạn thảo Thư cảnh báo yêu cầu Công ty thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền lương và chuyển giao Giấy phép lao động cho Quý Khách Hàng.
  • Trong trường hợp, yêu cầu của Quý Khách Hàng không được Công ty chấp nhận, SB Law sẽ đại diện Quý Khách Hàng khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi cho quý khách hàng trong một vụ kiện lao động.

3. PHÍ DỊCH VỤ

  • Phí dịch vụ soạn thảo Thư cảnh báo Công ty là: 700 USD (Bằng chữ: Bảy trăm đô la Mỹ) để yêu cầu Công ty hoàn trả khoản tiền lương chưa thanh toán và chuyển giao Giấy phép lao động cho Quý Khách Hàng.
  • Phí dịch vụ đối với việc khởi kiện tại tòa án sẽ được thông báo cho khách hàng sau trong trường hợp Quý Khách Hàng quyết định khởi kiện Công ty.
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan