Thừa kế trong giải quyết tranh chấp trọng tài thương mại

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Tôi là Long, Qúy công ty tư vấn giúp tôi trường hợp sau: Ông X ký hợp đồng mua nguyên vật liệu với công ty Y, có thoả thuận về tranh chấp và giải quyết trọng tài thương mại. Trong đó công ty Y cung cấp nguyên vật liệu làm bánh cho ông X. Nhưng công ty Y cung cấp nguyên liệu không đạt chất lượng để sản xuất nên làm cho ông X bị thiệt hại. Ông X gửi đơn yêu cầu trọng tài giải quyết vụ việc này. Tuy nhiên, khi trong quá trình trọng tài xem xét và giải quyết, ông X đột ngột qua đời. Đơn yêu cầu của ông X còn hiệu lực để giải quyết hay không? Vì sao? Được biết con trai ông X là người thừa kế.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 59 Luật Trọng tài thương mại năm 2010 quy định về Đình chỉ giải quyết tranh chấp như sau:

“1. Vụ tranh chấp được đình chỉ giải quyết trong các trường hợp sau đây:

a) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cá nhân đã chết mà quyền, nghĩa vụ của họ không được thừa kế;

b) Nguyên đơn hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức đã chấm dứt hoạt động, bị phá sản, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách hoặc chuyển đổi hình thức tổ chức mà không có cơ quan, tổ chức nào tiếp nhận quyền, nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức đó;

c) Nguyên đơn rút đơn khởi kiện hoặc được coi là đã rút đơn khởi kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 56 của Luật này, trừ trường hợp bị đơn yêu cầu tiếp tục giải quyết tranh chấp;

d) Các bên thoả thuận chấm dứt việc giải quyết tranh chấp;

đ) Tòa án đã quyết định vụ tranh chấp không thuộc thẩm quyền của Hội đồng trọng tài, không có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận trọng tài vô hiệu hoặc thỏa thuận trọng tài không thể thực hiện được theo quy định tại khoản 6 Điều 44 của Luật này.

2. Hội đồng trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Trường hợp Hội đồng trọng tài chưa được thành lập thì Chủ tịch Trung tâm trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp.

3. Khi có quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp, các bên không có quyền khởi kiện yêu cầu Trọng tài giải quyết lại vụ tranh chấp đó nếu việc khởi kiện vụ tranh chấp sau không có gì khác với vụ tranh chấp trước về nguyên đơn, bị đơn và quan hệ pháp luật có tranh chấp, trừ các trường hợp quy định tại điểm c và điểm đ khoản 1 Điều này”.

Như vậy, việc nguyên đơn chết trong quá trình đang giải quyết vụ việc nhưng vẫn có người thừa kế quyền, nghĩa vụ của nguyên đơn thì không thuộc trường hợp để Hội đồng trọng tài ra quyết định đình chỉ giải quyết tranh chấp. Theo đó, vụ việc tranh chấp sẽ vẫn được giải quyết theo yêu cầu của nguyên đơn ban đầu và các quyền và nghĩa vụ liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp sẽ do người thừa kế hưởng hoặc thực hiện.

0/5 (0 Reviews)
Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW là 1 trong những hãng luật uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật. SBLAW tự hào có một đội ngũ Luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật.

Hồ sơ năng lực

Bài viết liên quan