Giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán đất như thế nào?

Nội dung bài viết

Câu hỏi:

X và Y tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Xác nhận hợp đồng là ngày 01/09/2011. Sau nhiều lần thỏa thuận không thành, ngày 01/9/2017, X khởi kiện Y. Hỏi trong trường hợp này nên áp dụng luật nào để giải quyết?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SBLAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp, X và Y tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền trên đất được kí kết vào ngày 01/09/2011. Trong quá trình thực hiện hợp đồng có xảy ra mâu thuẫn và hai bên không tự giải quyết được với nhau, đã hòa giải nhiều lần không thành. Ngày 01/09/2017 X khởi kiện Y ra Tòa án.

Điều 688 Bộ luật dân sự 2015 quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:

- Giao dịch dân sự chưa được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 thì chủ thể giao dịch tiếp tục thực hiện theo quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11, trừ trường hợp các bên của giao dịch dân sự có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức của giao dịch để phù hợp với Bộ luật dân sự 2015 và để áp dụng quy định của Bộ luật dân sự 2015.

- Giao dịch dân sự đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11;

- Giao dịch dân sự chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định của Bộ luật này thì áp dụng quy định của Bộ luật này;

- Giao dịch dân sự được thực hiện xong trước ngày Bộ luật này có hiệu lực mà có tranh chấp thì áp dụng quy định của Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11 để giải quyết;

- Thời hiệu được áp dụng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015.

Đối với trường hợp của bạn, hai bên kí kết hợp đồng vào ngày 01/09/2011 mặc dù giao dịch đó chưa được thực hiện, đang thực hiện hoặc đã thực hiện xong thì áp dụng Bộ luật dân sự 2005 để giải quyết. Ngoài ra, còn áp dụng Luật đất đai 2003 để giải quyết tranh chấp.

5/5 (1 Review)

Bài viết liên quan