TRANH CHẤP DO VI PHẠM THỜI HẠN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG THI CÔNG XÂY DỰNG

Nội dung bài viết

Vấn đề: Chúng tôi ký hợp đồng giao thầu cho công ty X. Tại Hợp đồng 2 bên thỏa thuận thời gian thực hiện hợp đồng là 160 ngày kể từ ngày công ty X nhận được tạm ứng. Trường hợp không thực hiện đúng theo thời hạn chọi phạt mức 100USD/ngày nhưng ko có 5%giá trị Hợp đồng, và nếu chậm tiến độ quá 60 ngày chúng tôi có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và được bồi thường thiệt hại. Hai bên cũng thỏa thuận được tạm dừng thực hiện Hợp đồng do lỗi bên kia gây ra nhưng phải báo trước bằng văn bản và cùng nhau bàn bạc hướng giải quyết, nếu vi phạm thì phải bồi thường. Vào khoảng ngày 20 đến 22/02/2019, chúng tôi đã thanh toán khoản tạm ứng cho Công ty X. Đến ngày 14/08/2019, sau 173 ngày thi công nhưng vẫn chưa hoàn thành công trình, Công ty X đã gửi Công văn cho chúng tôi, đơn phương đề nghị các nội dung sau:

  • Yêu cầu: (1) Chúng tôi tạm ứng sớm 15% giá trị hợp đồng để tiến hành đặt mua tole và (2) Sau khi lắp dựng kết cấu thép hoàn thành. Chúng tôi đã tiếp tục cho tạm ứng 15% giá trị hợp đồng để hoàn thiện nhà xưởng.
  • Cam kết: (1) Bàn giao 02 nhà xưởng cho Chúng tôivào ngày 10/09/2019. Nếu không đúng cam kết sẽ bị phạt 1000 USD/1 ngày chậm trễ, tính từ ngày 11/09/2019 và (2) Bàn giao toàn bộ công trình cho Quý Khách Hàng vào ngày 10/10/2019. Nếu không đúng cam kết sẽ bị phạt 1000 USD/1 ngày chậm trễ, tính từ ngày 11/10/2019.

Tuy nhiên đến nay, Công ty X vẫn chưa thực hiện việc bàn giao cho chúng tôi. Nhờ Luật sư tư vấn giải quyết vụ việc, yêu cầu hoàn trả tạm ứng và tiền phạt vi phạm cho chúng tôi. Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. TƯ VẤN SƠ BỘ

Do giới hạn tài liệu của Quý Khách Hàng cung cấp, SB Law sẽ chỉ tư vấn liên quan đến những trình bày của Quý Khách Hàng và nội dung trong tài liệu đã thể hiện.

Hợp Đồng giữa Quý Khách Hàng và Công ty X hiện tại đang phát sinh hành vi vi phạm Hợp Đồng. Chúng tôi giả định rằng Quý Khách Hàng tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ thanh toán. Như vậy, Hành vi vi phạm này xuất phát từ phía Công ty X . Cụ thể là vi phạm thời hạn thực hiện Hợp Đồng.

Lẽ ra, Hợp Đồng số 250119/HĐ.GR-PC đã bị vi phạm từ thời điểm 01/08/2019. Tuy nhiên Công ty X đã có công văn xin gia hạn và được Quý Khách Hàng đồng ý. Thời hạn bàn giao hai nhà xưởng sẽ kéo dài đến hết ngày 10/09/2019 với điều kiện Quý Khách Hàng thanh toán các khoản tạm ứng đầy đủ theo Công Văn thì tiền phạt của Công ty X sẽ là 1000 USD cho một ngày chậm trễ.

Việc thỏa thuận này là sự tự nguyện của các Bên, hai bên đã căn cứ vào Bộ luật dân sự và Luật Xây dựng để tạo nên Hợp Đồng. Tại Điều 418 Bộ luật dân sự về phạt vi phạm như sau:

1. Phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.

  1. Mức phạt vi phạm do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp luật liên quan có quy định khác.”.

Như vậy, việc thỏa thuận phạt 1.000 USD cho một ngày chậm trễ trong lĩnh vực không vi phạm điều cấm của Luật.

2. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN

Đầu tiên, SB Law sẽ thừa ủy quyền Quý Khách Hàng gửi thông báo đến Công ty X để chỉ rõ sự việc vi phạm cùng với yêu cầu thanh toán tiền phạt vi phạm hoặc thông báo về việc khấu trừ tiền phạt vi phạm vào số tiền Quý Khách Hàng phải thanh toán cho Công ty X sau khi Quý Khách Hàng đã nhận bàn giao công trình. Việc yêu cầu thanh toán hay khấu trừ sẽ do Quý Khách Hàng quyết định.

Thứ hai, Nếu sau khi SB Law gửi thư cảnh báo, Công ty X mong muốn thương lượng để giải quyết vụ việc trong hòa hoãn, SB Law sẽ cử luật sư hỗ trợ Quý Khách Hàng theo yêu cầu của Quý Khách Hàng.

Thứ ba, Trường hợp sau khi gửi thư cảnh báo, Công ty X không phản hồi, SB Law sẽ hỗ trợ quý khách hàng soạn đơn khởi kiện, nộp đơn khởi kiện và bảo vệ Quý Khách Hàng tại Tòa án để yêu cầu Công ty X phải thanh toán số tiền phạt vi phạm đồng thời buộc phải bồi thường tổn thất gây ra trong trường hợp phải hủy bỏ Hợp đồng.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan