Tư vấn và xử lý thu hồi nợ

Nội dung bài viết

Trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, việc phát sinh các khoản nợ giữa các doanh nghiệp thường xuyên xảy ra. Tuy nhiên, khi có các khoản nợ của doanh nghiệp khó đòi, doanh nghiệp có thể yêu cầu SBLAW tư vấn quy trình và trực tiếp giải quyết thu hồi nợ.

Dịch vụ tư vấn thu hồi nợ
Dịch vụ tư vấn thu hồi nợ

Dịch vụ thu hồi nợ của SBLAW

Dịch vụ thu hồi nợ của SBLAW gồm:

  • Nghiên cứu và rà soát hồ sơ, xác định cơ sở pháp lý cho hoạt động thu hồi nợ;
  • Tư vấn về thời hiệu khởi kiện thu hồi nợ, theo quy định hiện nay là 2 năm.
  • Điều tra (trong trường hợp có thể) khả năng tài chính, tài sản của bên nợ để xác định khả năng thu hồi nợ;
  • Thay mặt khách hàng gặp gỡ, đàm phán với chủ nợ/bên nợ để xử lý khoản nợ;
  • Đề xuất các giải pháp thay thế, bổ sung để thu hồi, xử lý nợ, làm việc với cơ quan mua bán nợ;
  • Soạn thảo các thư yêu cầu, các thỏa thuận mới (giấy nhận nợ, kế hoạch trả nợ, các thỏa thuận dùng tài sản để bảo đảm cho việc trả nợ) theo yêu cầu của khách hàng;
  • Thay mặt và/hoặc cùng với khách hàng tiến hành các thủ tục khởi kiện tại tòa án/trọng tài để thu hồi nợ;
  • Thay mặt và/hoặc cùng với khách hàng tiến hành các thủ tục yêu cầu thi hành bản án/quyết định của tòa án/trọng tài tại các cơ quan thi hành án.

SBLAW sở hữu đội ngũ luật sư nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý thu hồi nợ.

Luật sư SBLAW tư vấn thu hồi nợ
Luật sư SBLAW tư vấn thu hồi nợ
0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan