Hướng dẫn mới của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ

Nội dung bài viết

Ngày 21/02/2020, Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao thông qua Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐTP. Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về xác định thành viên dòng họ; quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ; đương sự trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ; địa chỉ của người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; nhập vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.

Theo đó, Nghị quyết xác định về quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ như sau:

  • Thành viên dòng họ có quyền khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.
  • Dòng họ không phải là nguyên đơn; tập thể (chi họ, nhánh họ…) không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của dòng họ.
  • Nguyên đơn trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ là người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về tài sản chung của dòng họ.
  • Bị đơn trong vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ là người bị kiện; bị đơn có thể là thành viên dòng họ hoặc người không phải là thành viên dòng họ nhưng có quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản chung của dòng họ.

Bên cạnh đó, đối với việc nhập vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ, Tòa án nhập hai hoặc nhiều vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ khi có đủ các điều kiện sau đây: Việc nhập để giải quyết trong cùng một vụ án bảo đảm đúng pháp luật; Các yêu cầu khởi kiện cùng liên quan đến tài sản chung của dòng họ. Việc nhập và việc giải quyết trong cùng một vụ án không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2020.

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan