Tư vấn giải quyết tranh chấp trên đất khai hoang

Nội dung bài viết

Câu hỏi: Gia đình tôi có một mảnh đất, đất này trước đây khai hoang nên không có giấy tờ. Tuy nhiên, theo trích lục sơ đồ của địa chính xã thì mảnh đất này gia đình tôi đứng tên. Tất cả đất gần kề nhà tôi cũng như vậy đều không có giấy tờ. Hiện gia đình tôi đang tiến hành làm nhà, tuy nhiên có người vào tranh chấp nói là đất của họ và không cho làm. Vậy nếu bây giờ gia đình tôi đưa ra pháp luật thì sao?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Mảnh đất nhà bạn đang ở hiện tại có nguồn gốc là đất khai hoang, gia đình bạn chưa yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nếu gia đình bạn sử dụng ổn định mảnh đất đó từ khi khai hoang đến nay, trước khi có tranh chấp đất này chưa từng có tranh chấp tương tự và thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với đất cùng với việc có tên trong sổ địa chính của địa phương thì gia đình bạn vẫn có quyền đối với mảnh đất đó và sẽ được công nhận quyền sử dụng đất nếu có yêu cầu.

Theo Điều 101 Luật đất đai năm 2013 quy định:

"Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Gia đình bạn có thể làm đơn yêu cầu Ủy ban nhân dân xã xác nhận đối với phần đất khai hoang là sử dụng ổn định lâu dài. Khi xác nhận được yêu cầu đó, gia đình bạn có thể làm hồ sơ để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với mảnh đất khai hoang đó. Gia đình bạn cần có các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất đối với mảnh đất khai hoang đó như: Giấy tờ tham gia đóng thuế đến nay, xác nhận của Ủy ban xã về diện tích đất sử dụng ổn định lâu dài, các giấy tờ liên quan chứng minh khác, …

Tuy nhiên, hiện nay do đang có tranh chấp đối với mảnh đất khai hoang này cho nên gia đình bạn sẽ không được giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng mảnh đất đó. Gia đình bạn nên giải quyết tranh chấp trước bằng việc tự hoà giải hoặc hoà giải tại uỷ ban nhân dân xã. Nếu như hai bên không hoà giải được thì gia đình bạn có thể gửi đơn khởi kiện đến Toà án nhân dân huyện nơi có mảnh đất đó để yêu cầu giải quyết tranh chấp.

0/5 (0 Reviews)
Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW

Công ty luật SBLAW là 1 trong những hãng luật uy tín hàng đầu Việt Nam hiện nay. Chúng tôi có trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật. SBLAW tự hào có một đội ngũ Luật sư giỏi, có trình độ chuyên môn cao, uy tín, chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực luật sư và tư vấn pháp luật.

Hồ sơ năng lực

Bài viết liên quan