Tranh chấp liên quan đến hối phiếu đòi nợ

Nội dung bài viết

Vấn đề: Chào Luật sư, tôi đã phát hành hối phiếu đòi nợ với người bị phát là công ty X và bà Tâm làm đại diện để thanh toán số tiền 235.000 USD cho người thụ hưởng là ông ZhiYong, bà Tâm là người bảo lãnh, ngày thanh toán là 28/06/2019. Đến ngày 26/06/2019, tôi đã gửi đơn yêu cầu thanh toán kèm theo đơn nội dung hối phiếu yêu cầu thanh toán số tiền nêu trên. Đến ngày 5/7/2019 tôi lại gửi đơn yêu cầu thanh toán nhưng không được phản hồi. Tôi đã làm đơn khởi kiện lên Tòa án nhân dân tỉnh để yêu cầu thanh toán hối phiếu tuy nhiên bị Tòa án yêu cầu sửa chữa bổ sung đơn khời kiên. Luật sư tư vấn cho tôi cần phải chuẩn bị hồ sơ khởi kiện như nào để được chấp nhận. Cảm ơn Luật sư

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

1. TƯ VẤN SƠ BỘ

Theo khoản 2 Điều 4 Luật các công cụ chuyển nhượng 2005 thì “Hối phiếu đòi nợ là giấy tờ có giá do người ký phát lập, yêu cầu người bị ký phát thanh toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời điểm nhất định trong tương lai cho người thụ hưởng.

Theo như thông tin bạn cung cấp, thì quyền lợi của Quý Khách hàng đang bị xâm hại bởi hành vi không chấp hành theo hối phiếu đòi nợ do Công ty X gây ra.

Theo Khoản 16 Điều 4 Luật các công cụ chuyển nhượng 2005: “Chấp nhận là cam kết của người bị ký phát về việc sẽ thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ khi đến hạn thanh toán bằng việc ký chấp nhận trên hối phiếu đòi nợ theo quy định của Luật này”. Trên tờ hối phiếu đòi nợ công ty X đã xác nhận “chấp nhận” qua hình thức viết tay chữ “chấp nhận thanh toán”, ký tên và đóng con dấu công ty mình. Đây là một bằng chứng quan trọng thể hiện sự chấp thuận trả nợ cho Quý Khách Hàng của Công ty X.

Theo Điều 24 Luật các công cụ chuyển nhượng “Bảo lãnh hối phiếu đòi nợ là việc người thứ ba (sau đây gọi là người bảo lãnh) cam kết với người nhận bảo lãnh sẽ thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên hối phiếu đòi nợ nếu đã đến hạn thanh toán mà người được bảo lãnh không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ”. Trên hối phiếu bà Tâm là người bảo lãnh và bà có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền 235.000 USD khi đến hạn thanh toán ngày 28/06/2019 nếu Bên bị ký phát tức Công ty X không thanh toán.

Để giải quyết yêu cầu của Quý Khách Hàng trong trường hợp này, căn cứ theo Điều 76 Luật các công cụ chuyển nhượng “ Sau khi gửi thông báo về việc công cụ chuyển nhượng bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán toàn bộ hoặc một phần số tiền ghi trên công cụ chuyển nhượng, người thụ hưởng có quyền khởi kiện tại Toà án đối với một, một số hoặc tất cả những người có liên quan để yêu cầu thanh toán số tiền quy định tại Điều 52 của Luật này. Hồ sơ khởi kiện phải có đơn kiện, công cụ chuyển nhượng bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán, thông báo về việc công cụ chuyển nhượng bị từ chối chấp nhận hoặc bị từ chối thanh toán.”. Như vậy ông ZhiYong có quyền nộp đơn lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền để khởi kiện là Công ty X và bà Tâm để yêu cầu nhận thanh toán hối phiếu đòi nợ 235.000 USD.

Do đó, để việc khởi kiện đạt được hiệu quả và số tiền được thu hồi nhanh chóng Quý Khách Hàng cần chuẩn bị các tài liệu sau:

 • Đơn Khởi Kiện do SB Law soạn và Quý Khách Hàng ký.
 • Hộ chiếu của Ông ZhiYong
 • Giấy ủy quyền của Ông Deng ZhiYong sẽ do SB Law soạn thảo.
 • Hối phiếu đòi nợ bản sao y và Bản gốc để tòa án đối chiếu.
 • Văn bản thông báo yêu cầu Công ty thanh toán theo hối phiếu.

Trong quá trình soạn đơn khởi kiện nếu phát sinh thêm tài liệu SB Law sẽ thông báo cho Quý Khách Hàng sau

2. PHẠM VI DỊCH VỤ CỦA SBLAW:

 • Nghiên cứu, thẩm định và đánh giá chứng cứ, tài liệu hiện có, yêu cầu Quý Khách Hàng cung cấp tài liệu, chứng cứ để đảm bảo quyền khởi kiện.
 • Soạn và nộp đơn khởi kiện, tài liệu chứng cứ kèm theo
 • Soạn và nộp bản tự khai, bản giải trình và các văn bản liên quan để bảo vệ quyền lợi của Quý Khách Hàng trong quá trình tố tụng.
 • Trợ giúp Quý Khách Hàng thực hiện các yêu cầu của Tòa án như cung cấp thông tin, chứng cứ liên quan đến vụ việc.
 • Luật sư và Người được ủy quyền tham dự buổi làm việc tại Tòa án theo giấy triệu tập.
 • Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải tại Tòa án.
 • Thương lượng, đàm phán cùng luật sư Bên bị đơn (nếu có).
 • Đại diện tại phiên xét xử sơ thẩm, phúc thẩm (nếu có).

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan