Quy trình tố tụng vụ án dân sự, kinh doanh, thương mại tại Tòa án Việt Nam

Nội dung bài viết

Việc giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh doanh, thương mại tại tòa án Việt Nam tương đối phức tạp, qua nhiều quy trình, để tạo thuận lợi cho khách hàng, S&B Law xin gửi tới Quý khách hàng bảng tóm tắt quy trình tố tụng theo sơ đồ sau:

 

 

0/5 (0 Reviews)

Bài viết liên quan